vratjazyk()."' and url.typ = 'product' and url.lang = '".$language->vratjazyk()."'"); while ($zaznam = mysql_fetch_array($q)) { $q1 = mysql_query("select name from product_undercarts where id_product = ".$zaznam['id_product']); if (mysql_num_rows($q1)==0) { $podkarts=false; $stock->init_stock_num_front($zaznam['id_product'],'NONE'); $zaznam['lze_objednat']=$stock->verify($zaznam['id_product']); $zaznam['podkarta']=$podkarts; } else { $podkarts=true; $zaznam['podkarta']=$podkarts; } if ($zaznam['sleva_akce']!=0) { $zaznam['procentualni_sleva']=round(100-($zaznam['price']/(($zaznam['sleva_akce']/100))),0); $zaznam['sleva_akce']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']); $zaznam['sleva_akce_without_dph']=$language->prepocitat_mena($zaznam['sleva_akce']/(100+($zaznam['dph']))*100); } $zaznam['price']=$language->prepocitat_mena($zaznam['price']); $zaznam['price_without_dph']=($zaznam['price']/(100+($zaznam['dph']))*100); if (!file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png')) {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/default_product.png';} else {$zaznam['hlavnifoto1']='/media/product/'.$zaznam['folder'].'/hlavni.png';} $zaznamakce [] = $zaznam; } $smarty->assign('zaznamakce',$prom->upravitpromennetisk($zaznamakce)); $smarty->assign('url',$_GET['url']); ?> P?ehled zahradního nábytku Corradi

Zahradní nábytek Corradi

Nejen k pergolám, altán?m a slune?ník?m se hodí originální zahradní nábytek. M?žete si vybírat dle designu, který je nejbližší Vašemu vkusu a také podle funk?ních specialit.

Vinca Narciso

Zahradní nábytek Vinca

Vysoce variabilní ?ada Vinca umož?uje spojovat jednotlivé díly sady dle aktuální pot?eby a vytvá?et tak pohovky, k?esílka ?i lehátka. ?ada Narciso, které jsou tradi?ním zahradním nábytkem(židle, které do sebe zapadají a jsou tak snadno skladovatelné).

Ob? ?ady jsou vyrobeny z kombinace hliníku a nerezové oceli, potahy jsou vyrobeny z materiálu Durawood.

Too Gether Too Slim

Minimalistický design nábytku Too Gether, hodí se zajména do baru a k bazén?m. ?ada Too Slim je optimálním ?ešením pro ve?ejné prostory v historických centrech.

 

Foglia Too Deep

Zahradní nábytek Foglia zaujme p?edevším svým dekoa?ním vzorem, který dokáže vytvo?it úžasnou hru stín?. Too Deep je inspirováno starov?kem a klade d?raz p?edevším na pohodlí a relaxaci.